Postoji nekoliko razloga za smanjenje EC (električna konduktivnost) i uklanjanje klora iz vode. Ako bi vaše biljke mogle govoriti, tražile bi od vas kvalitetniju vodu!

Što je EC i zašto to trebate znati?

Kratica EC označava električnu konduktivnost (electrical conductivity), koja izražava koncentraciju mineralnih soli hranjive otopine i usko je povezana s prehranom biljaka. Ovo je jedna od glavnih stvari, koje treba uzeti u obzir kod uzgoju biljaka. Ovaj parametar EC nadopunjuje pH (potencijal vodika) i predstavlja bitnu vrijednost, koja omogućuje mjerenje koncentracije hranjivih tvari potrebnih za razvoj biljaka u svakoj fazi rasta, što ima izravan utjecaj na zdravlje i energiju.

Ako je supstrat zasićen solima, metabolizam biljaka postupno se smanjuje i dolazi do pretjerane raspodjele (reverzna osmoza), što uzrokuje vidljive znakove na lišćima kao što su zapaljenost, plijesni lišća, dehidracija itd. Mjerenje EC također postaje neophodno u korištenju supstrata, koji oslabljuju hranjive tvari, budući da biljke trebaju gnojidbu mineralnim ili organskim hranjivim tvarima. Stoga morate redovito mjeriti EC.

1. Više hrane za biljke

Napominjemo, da naše biljke mogu primiti EC od 1,4 do 2,2, ovisno o vrsti biljke ili faze rasta. Na primjer, ako voda, koju koristimo ima EC vrijednost 1,0, tada možemo dodati 0,4 do 1,2 hranjivih tvari, kako bi dosegli najvišu razinu. Ako s druge strane počnemo s EC u vodi samo s 0,1 ili 0,2 ili čak 0,0, možemo dodati mnogo više hranjivih tvari u naše biljke.

Merilec elektro-konduktivnosti za vzgojo rastlin Mjerač Elektrokonduktivnosti Adwa EC/TDS AD31 Sa mjerenjem električne konduktivnosti vode odlučujemo o količini otopljenih soli u nutritivnoj otopini. Gnojiva su obično u obliku soli, koji se u vodi odvajaju na ione. Električna provodnost ovisi o količini i valentnosti iona u otopini. Na bazi tih podataka procjenjujemo količinu gnojiva u uzgojnom mediju. U kompletu se nalazi i kalibracijska tekućina 1413 uS/cm.
Milwaukee pH55 Milwaukee pH55 ima indikator stabilnosti i Hold funkciju, da zamrzne zaslon za jednostavno i precizno očitavanje podataka. Veliki zaslon ima grafične simbole, koji će vas voditi kroz sve postupke. Kompenzacija temperature sonde za brže i preciznije mjerenje. Dvostruki spoj elektrode omogućuje zamjenu nove sonde na vrlo brzi i jednostavni način! U kompletu se nalaze tekućine za kalibriranje PH4 i PH7.

2. Zdravi korijeni

Smanjenjem EC uklanjamo soli, koje ne želimo u našoj vodi. To će nam dati više zdravih korijena, kako bi se izbjeglo formiranje kamenca u korijenu i da će moći apsorbirati 100% dodanih hranjivih tvari.

3. Zaštitite zemlju

Znamo, da zemlja sadrži korisne mikroorganizme, čija je funkcija zaštita korijena biljaka, tako da imaju najveću apsorpcijsku sposobnost hranjivih tvari i gnojiva. Međutim, kada zalijevamo kloriranom vodom, uništavamo naše korisne bakterije, koje su prisutne u zemlji. Klor će također zapaliti osjetljive korijene.

4. Održavajte pH vrijednost

Koristeći sustava reverzne osmoze smanjujemo EC i postižemo uravnoteženi pH, jer ova voda ima pH oko 6,5.

vodni sustav za akvarije i akvaponiku Reverse Osmosis Filter Maxquarium 000PPM je vodni sustav za akvarije i akvaponiku. Obrnuta osmoza / deionizacija. Reverse osmosis + deionizacijski sustav optimiziran za uporabu akvarija i akpapona. Uklanja 99 % klora i smanjuje sediment do 5 mikrona. Također uklanja do 100 % svih soli i teških metala, osiguravajući 000 ppm čiste vode.

5. Spriječite blokadu hranjivih tvari

Visoka EC može sadržavati veće količine minerala čvrste vode, kao što su kalcij i magnezij, također poznati kao vodeni kamen. Visoke količine tih minerala zajedno s dodanim hranjivim dozama, mogu blokirati ili zašitit korijenje biljaka, koje sprečavaju apsorpciju dodanih hranjivih tvari, također poznata kao "blokada hranljivih tvari".

6. Zaštitite ostale mikroorganizme

U slučaju, da je potrebno koristiti specijalizirane mikroorganizame (npr. za suzbijanje crva ili drugih parazita itd.), to neće imati smisla, ako se zalijevaju sa kloriranom vodom, jer klor će ubiti mikroorganizme, koje smo upravo dodali.

7. Izbjegavajte rastni problem

Često se susrećemo s malim problemima ili izazovima s našim biljkama, ne da bi znali odakle ti problemi dolaze (žuti, suhi i spaljeni listovi, poteškoće u rastu itd.). Profesionalni uzgajivači nas uvjeravaju, da ako počnemo gojiti naše biljke koristeći nisku EC, mnogi od ovih problema se mogu izbjeći, jer ćemo znati točno koje hranjive tvari i količine naše biljke dobivaju.

8. Postići bolje rezultate

Početak uzgoja s čistom vodom, naše biljke neće apsorbirati neželjene elemente, koji bi mogli biti prisutni u vodi i stoga ćemo postići 100% efikasnost od naših dodanih hranjivih tvari i gnojiva.

9. Čista voda je temeljna za uzgoj

Baš kao što treba biti izgrađena kuća s dobrim i čvrstim temeljima, također biste trebali početi uzgajati vaše biljke s čistom vodom. Tako ćete imati snažnu osnovu za rast. Pravi način da pomognemo našim biljkama da rastu do njegovog punog potencijala, je početi s čistom vodom, bez klora i s niskom EC.

10. Kvalitetna voda za nas i naše biljke

Konačno jedno jednostavno pitanje. Ako radije pijemo čistu vodu, kvalitetnu i bez klora (često u bocama), zašto ne dajemo istu vodu našim biljkama? TAKOĐER I ONE ZASLUŽUJU KVALITETNU VODU!

AutoPot spremnik FlexiTank

AutoPot spremnik FlexiTank je revolucionaran način za pohranjivanje vode! Kompletan spremnik u samo jednoj maloj i kompaktnoj kutiji.

Za montažu nije potreban alat, smanjuje troškove skladištenja i prijevoza, a sama montaža traje samo nekoliko minuta. Za razliku od drugih spremnika i barela, možete "AutoPot Flexi Tank", kad ga više ne trebate, složiti i pospremiti jer je veoma prilagodljiv.

Video