Tehnike uzgoja, koje se mogu koristiti za sprječavanje ili smanjivanje napada lisnih uši.


Lisne uši su duge najviše 4 mm, imaju gomoljasti abdomen i mogu biti različitih boja. One su među najvećima štetnicima, koje utječu na uzgojene biljke na području umjerene klime. Za biljke su posebno opasne krilate uši, jer biljke uništavaju puno brže od uobičajenih lisnih uši.

Što su lisne uši?

Kada govorimo o lisnim ili biljnim ušima, mislimo na veliku obitelj insekata, koja uključuje više od 4.000 vrsta biljnih parazita.


Aphididae (aka)

Što možete vidjeti?

Lisne uši mogu uzrokovati usporenu rast, lisnato lišće, žutilo, zadušnu rast, iskrivljeno lišće, štavljenje, venenje, mali usjev i smrt biljaka.

Biološki ciklus lisnih uši

Lisne uši mogu biti krilate ili bez krila. Prva generacija, koja se izleže zimi, obično nema krila. Međutim, nakon nekoliko generacija nestaje prostora na gostiteljskoj biljki. To potiče nastanak krilatih uši, koje se mogu seliti na druge gostiteljske biljke. Sve lisnate uši, izležene iz zimskih jaja su samice. U proljeće i ljeto izleže se nekoliko generacija samica. Samice žive 25 dana, u tom vremenu svaka izleže jaja za još 80 novih ušiju. Reprodukcija proljeća i ljeta je nespolnabez samaca.

Znakovi prisutnosti štetnika

Lisne uši se hrane sokom iz kora, što slabi biljku i uzrokuje metaboličku neravnotežu, savijanje lišća i u ekstremnim slučajevima otpadanje lišća. Otpadanje lišća slabo utječe na količinu i kvalitetu konačnog proizvoda. Lisne uši u biljki oslobađaju toksine i sistematično mijenjaju njihov razvoj.

Osim toga medena rosa, koju izlučivaju, idealna je za različite gljive, koje na lišću tvore prepreku i sprječavaju apsorpciju svjetlosti.

Najčešće je u ušima štetan prijenos virusa. Lisne uši mogu prenijeti na desetine virusa sa bolnih biljaka na zdrave u svega nekoliko sekundi, pogotovo krilate generacije. Najveći problem kod virusa je, da za njih nema lijeka, zato kod biljaka, koje na njih nisu otporne, dolazi do smanjenja konačnog proizvoda.

Kako spriječiti štetnike?

Postoji nekoliko tehnika uzgoja, koje se mogu koristiti za sprečavanje ili smanjivanje lisnih uši.

To uključuje:

- uklanjanje korova koji služi kao sredstvo za jaja i odrasle uši.
- upotreba mreža za kukce (ponekad sa insekticidom) za pokrivanje biljaka.
- izbjegavanje pretjerane upotrebe dušikovih gnojiva.
- odstranjivanje ostanaka biljaka.
- unos biljnih vrsta koje mogu služiti kao sredstvo za grabežljivce.
- biljku možete zaštititi protiv lisnih uši tako, da ju poprskate sa sredstvom CANNACURE

Okolišu neškodljiv proizvod Canna Cure eleminira štetočine i plijesni dok istovremeno potiče rast i cvjetanje. Canna Cure razvijen je u "Canna Research Laboratories", a razlikuje se od drugih fitofarmaceutskih sredstava, jer ujedno je i nutrient, što osigurava zdrave biljke koje se mogu usredotočiti na proizvodnju velikog cvjeća a time i na veće prinose. Sprej Canna Cure na lišću formira fizički sloj "kožu". Taj sloj poboljšava boju lišća a istovremeno i snagu osiguravajući biljci, da nesmetano diše. To znači da su zdrave, sjajne i čiste, što im omogućuje optimalnu fotosintezu. Tako biljke imaju priliku usredotočiti se na cvjetanje. Canna Cure na lišću ostavlja ljepljivi sloj na koji se štetnici uhvate, i tako staju bez mogućnosti, da naštete vašem lišću. U kombinaciji sa drugim nutritivnim tvarima Canna i dodacima Canna Cure pomoći će vašim biljkama oduprijeti se od potencijalnih infestacija i bolesti. Vrlo je važno da se Canna Cure koristi na obje strane lišća.

Rješenje za kontrolu štetnika

Prirodni neprijatelji lisnih ušiju su između ostalog bubamare i Chrysoperla carnea, čije ličinke (Chrysoperla sp.) su nezasitni grabežljivci lisnih uši.

Pročitajte još:

Uh! Što su ovi žuti listovi?


Mislite da biljke nemaju što reći kad se nešto događa u njihovoj okolini ili prehrani iz ravnoteže? Ponekad vrište u tišini. Vrlo je važno znati kako bi treba izgleda zdrava biljka.