Anaerobne i aerobne bakterije

Kada pogledate supstrat kroz mikroskop, primijetit ćete populaciju živih i mrtvih bakterija. U idealnim uvjetima, bakterije se razmnožavaju u roku od 15 do 30 minuta. Bakterije imaju vrlo jednostavnu staničnu strukturu i služe kao izvor hranjivih tvari za biljke

Dvije vrste bakterija

Postoje dvije vrste bakterija: anaerobna i aerobna, razlika je u potrebi za kisikom. Anaerobne bakterije ne trebaju kisik za preživljavanje, dok ga aerobne bakterije trebaju. Većina patogenih bakterija u biljkama je anaerobna. Nedostatak anaerobnih bakterija je isključivanje drugih vrsta, koje imaju općenito pozitivan učinak u zemlji.

Od organskih do anorganskih hranjivih tvari

Kao uzgajivač želite imati što više aerobnih bakterija u vašoj zemlji, jer one pomažu pretvarati organske u anorganske hranjive tvari. Jedino anorganska hrana je odmah dostupna biljkama.

Aerobne bakterije su također odgovorne za:
- Poboljšanje kvalitete zemlje
- Poboljšanje strukture zemlje
- Transformacija organske hrane

Ove "funkcionalne" bakterije imaju sposobnost držati se zajedno u malim djelovima na dnu i stvoriti čvrstu strukturu. Idealna struktura zemlje osigurava dobru odvodnju vode i osigurava, da je zemlja zadrži još za neko vrijeme.

Više bakterija u supstratu

Plagron Mega Worm je idealan izvor korisnih bakterija, koje se mogu dodati u supstrat. To je proizvod koji temelji na kompostu ostataka Dendrobaena Venete (gliste). Ima vrlo visoku količinu organske tvari koja sadrži količinu elemenata u tragovima, enzima i minerala, kao što su Myorrhiza i Trichoderma, koji štite i hrane biljke. Proizvod može sadržavati do 50 različitih vrsta bakterija.

Savjet

Pazite, da supstrat ne zadržava vlage previše vremena, jer to povećava rizik od patogenih bakterija. Ako ima puno vode u supstratu, onda nema dovoljno prostora za kisik. Zbog nedostatka kisika razvija se "pogrešna" bakterija.

Kako koristiti Plagron Alga Grow i Alga Bloom